• Linii complete pentru fabricarea peleților din paie, rumeguș, turbă, coji plante, furaje combinate, pulpă de sfeclă, etc.

  • Presa de peleți OGM-1.5A cheia unei afaceri de succes

  • Echipament de tocare a paielor baloți și producere a peleților

  • Radviliskis Machine Factory - Producator cu tradiție de 40 de ani în domeniul peletizării

Linia de peletizare pentru paie, lucernă, etc. este destinată compactării paielor sau lucernei sub formă de peleți în vederea arderii în instalații potrivite, utilizării ca așternut la animale sau ca furej pentru animale.

Linia de peletizare pentru paie, lucernă este structurată în principal pentru lucrul cu baloți, aceasta fiind cea mai frecventă formă de colectare și stocare, ușor de manipulat mecanizat, astfel încât personalul necesar este redus la minim.

Umiditatea materialului pentru peletizare se recomandă a fi sub 16-18% umiditate relativă (% raportata la masa materialului complet uscat).

Aceeași tehnologie poate fi adaptată și pentru producția de peleți din rapiţă, floarea-soarelui, turbă, coji de semințe și alte materii prime peletizabile.

Click aici spre pagina utilajelor pentru presarea paielor, lucernei, rapiței, floarea-soarelui, turbă, etc materiale peletizabile.

 

Linia de peletizare pentru rumeguș este destinată compactării rumegușului sub formă de peleți în vederea arderii în instalații de încălzire.

Această linie de peletizare pentru rumeguș este frecvent precedată de instalații de tocare, sortare, uscare, etc., care aduc materialul lemnos disponibil sub diverse forme la forma de rumeguș peletizabil.

Umiditatea rumegușului pentru peletizare se recomandă a fi sub 14% umiditate relativă (% raportate la masa materialului complet uscat).

Click aici spre pagina utilajelor pentru presarea rumegușului

Informații generale despre peleți și peletizare

Termenul “pelet” desemnează în mod uzual o bucată mică de material, uzual de formă cilindrică, obținută prin comprimarea unui material original. 
Peletizarea este procesul industrial de obținere a peleților folosind, de obicei, o presă de extrudare care presează materia primă cu ajutorul unor role prin orificile cu anumite dimensiuni ale unei matrițe de extrudare.
Peleții din biomasă utilizați pentru ardere în instalații de încălzire provin în mod uzual din lemn sau paie și au caracteristici diferite în funcție de materialul din care provin și calitatea acestuia. În normative internaționale peleții sunt împărțiți în clase de calitate, cu recomandări de utilizare diferite, în funcție de dimensiunile lor, conținutul de cenușă și de diverse componente chimice. Dintre avantajele utilizării peleților putem aminti că se pot utiliza în instalații cu alimentare automată și că, datorită comprimării, oferă o cantitate mare de energie la un volum redus.

Peleții obținuți din lemn au în general caracteristici superioare celor din paie fiind recomandați și utilizării în instalații casnice pentru arderea peleților (sobe, cazane, etc.), în special atunci când conținutul de cenușă este foarte redus (sub 0,5%). Dimensiunile uzuale sunt diametre de 6 sau 8 mm cu lungimi sub 40 mm.
Peleții din paie, datorită conținutului ridicat de cenușă și a unor elemente chimice corozive, se recomandă în instalații industriale sau concepute special pentru acești peleți. Din punct de vedere energetic sunt asemănători cu cei din lemn. Din majoritatea speciilor de lemn și din paie, în instalații potrivite, se pot obține peleți fără a adauga lianți sau aditivi.