• Linii complete pentru fabricarea peleților din paie, rumeguș, turbă, coji plante, furaje combinate, pulpă de sfeclă, etc.

  • Presa de peleți OGM-1.5A cheia unei afaceri de succes

  • Echipament de tocare a paielor baloți și producere a peleților

  • Radviliskis Machine Factory - Producator cu tradiție de 40 de ani în domeniul peletizării

Informații generale despre peleți și peletizare

Termenul “pelet” desemnează în mod uzual o bucată mică de material, uzual de formă cilindrică, obținută prin comprimarea unui material original. 
Peletizarea este procesul industrial de obținere a peleților folosind, de obicei, o presă de extrudare care presează materia primă cu ajutorul unor role prin orificile cu anumite dimensiuni ale unei matrițe de extrudare.
Peleții din biomasă utilizați pentru ardere în instalații de încălzire provin în mod uzual din lemn sau paie și au caracteristici diferite în funcție de materialul din care provin și calitatea acestuia. În normative internaționale peleții sunt împărțiți în clase de calitate, cu recomandări de utilizare diferite, în funcție de dimensiunile lor, conținutul de cenușă și de diverse componente chimice. Dintre avantajele utilizării peleților putem aminti că se pot utiliza în instalații cu alimentare automată și că, datorită comprimării, oferă o cantitate mare de energie la un volum redus.

Peleții obținuți din lemn au în general caracteristici superioare celor din paie fiind recomandați și utilizării în instalații casnice pentru arderea peleților (sobe, cazane, etc.), în special atunci când conținutul de cenușă este foarte redus (sub 0,5%). Dimensiunile uzuale sunt diametre de 6 sau 8 mm cu lungimi sub 40 mm.
Peleții din paie, datorită conținutului ridicat de cenușă și a unor elemente chimice corozive, se recomandă în instalații industriale sau concepute special pentru acești peleți. Din punct de vedere energetic sunt asemănători cu cei din lemn. Din majoritatea speciilor de lemn și din paie, în instalații potrivite, se pot obține peleți fără a adauga lianți sau aditivi.